Pejabat Pendaftaran Syarikat,Perakaunan,Audit,Percukaian,Lesen Kementerian Kewangan,Agen Cap Dagangan Harta Intelek Bumiputera Bukit Rahman Putra Sungai Buloh Selangor

Khidmat Setiausaha Syarikat Di MALAYSIA

Kami menawarkan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat kepada mana-mana individu sama ada warganegara Malaysia atau warganegara asing yang berhajat untuk menubuhkan atau mendaftarkan syarikat mereka.
Bilamana anda bercadang untuk menubuhkan syarikat, anda perlu melantik Setiausaha Syarikat yang akan bertanggungjawap mengurus tadbir kerja-kerja kesetiausahaan syarikat mengikut garis panduan yang ditetapkan seperti yang termaktub didalam Akta Syarikat, 2016.
Setiausaha syarikat merupakan individu yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia bagi memastikan pengarah dan pemegang saham mengikut peruntukan Akta Syarikat, 2016 serta merupakan wakil bagi kedua belah Pihak diantara Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Syarikat yang ditubuhkan dibawahnya.
Pendaftaran syarikat anda akan dilakukan di Suruhanjaya Syarikat MALAYSIA (SSM) melalui Firma Setiausaha Syarikat kami secara sah disisi undang-undang.
Anda dinasihatkan agar mengelakkan diri anda daripada berurusan dengan agen atau orang tengah yang tidak bertauliah bagi mengelakkan anda daripada menghadapi kesulitan dimasa hadapan.

Pendaftaran Syarikat Baru
Kini anda boleh membuat pendaftaran syarikat baru dibawah kategori Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) melalui Firma Setiausaha Syarikat kami dibawah Akta Syarikat 2016.
Selanjutnya
Pembelian Syarikat Tersedia
Anda juga boleh membeli syarikat tersedia yang telah berdaftar sepenuhnya di Suruhanjaya Syarikat Malaysia melalui Firma Setiausaha Syarikat kami dibawah Akta Syarikat 2016.
Selanjutnya
Tukar & lantik Setiausaha Syarikat
Anda boleh melantik Setiausaha Syarikat kami bagi menguruskan kerja-kerja Kesetiausahaan syarikat dan melantik Setiasusaha Syarikat kami bagi mengantikan tugas dan fungsi Setiausaha Syarikat anda jika anda menghadapi masalah untuk berurusan dengannya.
Selanjutnya
Akaun | Audit | Cukai | GST | Penyata Tahunan Syarikat
Sebagai seorang peniaga, anda perlu mengambil berat untuk menyediakan transaksi perakaunan bagi memastikan perniagaan anda mematuhi kehendak Akta dan dalam masa yang sama ianya dapat membantu anda mengetahui prestasi dan kemampuan urusniaga perniagaan anda.
Selanjutnya
Pertukaran Nama Syarikat
Setiap syarikat yang telah berdaftar sepenuhnya di Malaysia dan bercadang untuk membuat pertukaran nama syarikatnya perlu membuat permohonan carian nama syarikat terlebih dahulu dan jika didapati nama yang ingin dipohon itu belum lagi didaftarkan sebagai sebuah syarikat maka surat kelulusan nama syarikat akan dikeluarkan oleh Pendaftar syarikat (SSM).
Selanjutnya
Cop Getah & Mohor Syarikat
Kami juga menyediakan perkhidmatan bagi Pihak Kerajaan, Syarikat Swasta, Persatuan dan mana-mana badan organisasi yang ingin menempah Cop Mohor atau membeli Set Buku Berkanun syarikat bagi kegunaan anda. Anda boleh boleh membuat penempahan dan pembelian melalui Firma Setiausaha Syarikat kami dengan kadar harga yang amat berpatutan.
Selanjutnya
Lesen Kementerian Kewangan – Kategori Perunding
Kami juga menyediakan perkhidmatan bagi membantu Syarikat atau Organisasi untuk membuat Permohonan & Pendaftaran bagi mendapatkan Lesen daripada Kementerian Kewangan dan taraf Bumiputera bagi melayakkan Syarikat atau Organisasi anda mendapatkan tender atau projek daripada Pihak Kerajaan mahupun Pihak Swasta.
Selanjutnya
Lesen Kementerian Kewangan – Kategori Pembekal
Kami juga menyediakan perkhidmatan bagi membantu Syarikat atau Organisasi untuk membuat Permohonan & Pendaftaran bagi mendapatkan Lesen daripada Kementerian Kewangan dan taraf Bumiputera bagi melayakkan Syarikat atau Organisasi anda mendapatkan tender atau projek daripada Pihak Kerajaan mahupun Pihak Swasta.
Selanjutnya

 

Khidmat Tutup Syarikat
Firma Setiausaha Syarikat kami juga menawarkan khidmat untuk memohon penutupan syarikat bagi syarikat yang tidak lagi beroperasi atau melakukan urusniaga. Anda dinasihatkan untuk melakukan permohonan penutupan syarikat dan memastikan syarikat anda ditutup dengan sempurna untuk mengelakkan kompoun dan denda dikenakan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia seterusnya menyenarai hitam nama peribadi anda daripada menjadi Pengarah syarikat dimasa hadapan.
Selanjutnya
Alamat Pejabat Berdaftar Syarikat
Setiap syarikat yang didaftarkan di Malaysia perlu mempunyai alamat pejabat berdaftarnya untuk menyimpan dokumen-dokumen serta buku-buku berkanun syarikat dan fail syarikat. Pejabat berdaftar juga berperanan sebagai tempat berurusan diantara pengarah syarikat, pemegang saham syarikat, orang awam dengan setiausaha syarikat. Alamat pejabat berdaftar penting memandangkan ianya berperanan untuk urusan surat menyurat, memberi maklumat dan penyimpanan data syarikat.
Selanjutnya
Khidmat Nasihat Perniagaan
Firma Setiausaha Syarikat kami juga menawarkankhidmat nasihat dan rundingan bagi mereka yang memerlukan nasihat dan tunjuk ajar selok belok perundangan syarikat. Pengalaman dan kepakaran yang kami ada selama 20 tahun boleh membantu anda untuk mengenal pasti masallah dalaman Syarikat agar urusniaga Syarikat anda dapat berjalan dengan lancar dan kami akan membantu anda untuk memahami dan mendidik anda tentang selok belok perundangan Syarikat.
Selanjutnya
PAUTAN RINGKAS PERKHIDMATAN
Nota:Anda dilarang sama sekali untuk menyalin maklumat atau data dari laman web ini dan tahukah anda bahawa ianya merupakan perbuatan tidak sopan dan sama sekali tidak bermoral. Pihak kami tidak akan teragak-agak mengambil tindakan menyaman Pihak yang tidak bertanggungjawap yang mengambil maklumat dan memaparkan data yang sama dan memindahkan maklumat serta data kami ke dalam laman web anda kerana masa yang banyak telah kami peruntukan untuk membuat informasi dan ianya boleh mengelirukan pelawat yang melawati laman web kami.
[/one_half]

Daftar syarikat baru anda disini mengikut jenama syarikat pilihan anda dengan harga yang terbaik yang kami tawarkan dan khidmat pendaftaran syarikat akan dilakukan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia oleh Setiausaha syarikat kami. Pendaftaran Syarikat ini termasuk dengan pakej lengkap direka khusus bagi memastikan segala keperluan dan kehendak syarikat dipatuhi seperti yang termaktub di dalam Akta Syarikat 1965.Hanya 1 pakej pendaftaran syarikat dengan 1 harga yang lengkap sudah memadai untuk tidak mengelirukan anda. Pelbagai pakej pilihan yang ditawarkan dipasaran tidak lengkap dan ada bayaran tersembunyi yang akan dikenakan dikemudian hari. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.


Maklumat serta syarat yang diperlukan untuk pendaftaran syarikat Sdn Bhd baru – Akta Syarikat 2016


Nota: Perlantikan Pengarah, Pemegang Saham dan Setiausaha Syarikat merupakan syarat wajib bagi tujuan penubuhan syarikat.

1-Mencipta sekurang-kurangnya 3 nama syarikat yang dicadangkan (Carian nama tambahan akan dikenakan RM 80.00).

2-Nama Penuh : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

3-Salinan Kad Pengenalan atau Passport : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

4-Kewarganegaraan : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

5-Alamat tempat tinggal terkini dan tetap mestilah di Malaysia bagi kesemua Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat serta Setiausaha Syarikat.

6-Tarikh Lahir : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

7-Bangsa Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

8-Alamat E.Mail : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

9-No Tel Pejabat & Fax serta talian Bimbit : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

10-Alamat Pejabat Berdaftar Syarikat : Setiap syarikat yang ditubuhkan di Malaysia dimestikan mempunyai alamat pejabat berdaftarnya di Malaysia.

11-Alamat Perniagaan Syarikat : Setiap syarikat yang ditubuhkan di Malaysia dimestikan mempunyai alamat perniagaan di Malaysia.

12-Mempunyai sekurang-kurangnya 1 pengarah syarikat atau lebih.

13-Mempunyai sekurang-kurangnya1 pemegang saham atau lebih.

14-Nilai unit saham yang dipegang oleh setiap Pemegang Saham Syarikat (Sekurang-kurangnya pemegang saham perlu memiliki 1 unit saham seorang)

15-Mempunyai sekurang-kurangnya 1 setiausaha syarikat.

16-Memberi huraian sekurang-kurangnya 1 atau tidak lebih dari 3 aktiviti utama perniagaan syarikat dengan jelas. Kesemua aktiviti perniagaan ini diperlukan kerana ianya merupakan objektif utama penubuhan syarikat dan kesemua aktiviti perniagaan syarikat akan tertera didalam dokumen Seksyen 14 Akta Syarikat 2016.

17-Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun keatas.

18-Kesemua Pengarah Syarikat harus terlebih dahulu menandatangani dokumen pengakuan sebelum dilantik sebagai Pengarah atau promoter syarikat (Seksyen 201 – Akta Syarikat 2016).

19-Setiausaha Syarikat harus terlebih dimaklumkan melalui notis pemberitahuan untuk dilantik sebagai setiausaha syarikat (Seksyen 58 & 236(2).

Kedudukan ahli lembaga pengarah serta pemegang saham boleh dibuat sama ada dengan pemilikan penuh rakyat tempatan atau pemilikan penuh dikalangan warga negara asing.Perlantikan pengarah dan juga pemegang saham syarikat boleh juga dilakukan sama ada melalui perkongsian atau kerjasama pintar dikalangan rakyat tempatan dan asing.


Orang yang dihilangkan kelayakan sebagai Pengarah (Seksyen 198 – Akta Syarikat 2016


1-tidak disabitkan muflis atau bankrap yang belum mendapat perlepasan.

2-telah disabitkan atas suatu kesalahan yang berhubungan dengan penganjuran, pembentukan atau pengurusan suatu perbadanan;

3-telah disabitkan atas suatu kesalahan yang berhubungan dengan sogokan, fraud atau kecurangan;

4-telah disabitkan atas suatu kesalahan dibawah Seksyen 213,217,218 dan 539; atau

5-telah dihilangkan kelayakan oleh Mahkamah dibawah Seksyen 199.

Harga penubuhan Syarikat baru ialah RM 2920.00 termasuk dengan yuran perlantikan Setiausaha Syarikat.

INFO PENDAFTARAN SYARIKAT BARU

 • Siapakah yang akan membantu saya untuk membuat pendaftaran syarikat saya?
  Setiausaha Syarikat anda yang bernama Mohd Daud Bin Abdul Raman (LS7949) melalui Firma Setiausaha Syarikat DM Corporate Holding (M) Sdn Bhd.
 • Dimanakah syarikat didaftarkan?
  Syarikat anda akan didaftarkan di Pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
 • Berapa lamakah proses diambil untuk menubuhkan sebuah syarikat?
  5-7 hari.
 • Berapakah bayaran yang dikenakan bagi tujuan membuat permohonan carian nama baru jika permohonan carian nama pertama ditolak?
  RM 80.00 untuk satu carian nama.
 • Bolehkah orang asing membuka syarikat?
  Rakyat asing dibolehkan mendaftar syarikat sama ada milik penuh asing atau melalui perkongsian pintar dengan rakyat tempatan.
 • Bagaimana proses syarikat didaftarkan?
  Proses pendaftaran syarikat melibatkan 3 peringkat iaitu;
 1. Carian nama syarikat
 2. Penubuhan syarikat
 3. Penyerahan dokumen untuk memulakan perniagaan dan pembukaan akaun bank semasa syarikat.
 • Berapakah jumlah aktiviti syarikat yang perlu untuk tujuan mendaftarkan syarikat?
  Sekurang-kurangnya 1 dan tidak lebih dari 3 aktiviti perniagaan semasa pendaftaran syarikat..
 • Apakah Akta syarikat yang terlibat?
  Akta Syarikat 2016
 • Berapakah minima modal berbayar untuk membolehkan saya mendaftarkan syarikat saya?
  2 unit
 • Bila dan bolehkah modal syarikat saya dinaikkan dimasa hadapan?
  Ya boleh selepas syarikat didaftarkan sepenuhnya.
 • Apakah pakej yang ditawarkan?
  1. 1 permohonan carian nama syarikat secara percuma.
  2. Mesyuarat ahli lembaga pengarah pertama
  3. 5 set dokumen Syarikat,
  4. 5 set seksyen 14 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
  5. 5 set seksyen 15 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
  6. 5 set seksyen 17 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
  7. 5 set seksyen 51 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
  8. 5 set seksyen 58 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
  9. Resolusi pembukaan bank akaun syarikat ( Disahkan oleh setiausaha syarikat)
  10. 1 cop getah bagi tujuan pembukaan akaun semasa syarikat.
  11. Buku berkanun
   1. Buku daftar ahli
   2. Buku daftar pengarah,pengurus dan setiausaha
   3. Buku daftar pemegang debentur
   4. Buku minit mesyuarat lembaga pengarah syarikat dan setiausaha
   5. Buku sijil saham syarikat.
   6. Cop mohor syarikat.
  12. Bilakah yuran tahunan setiausaha syarikat perlu dibuat?
   Semasa syarikat didaftarkan dan setiap tahun.Bayaran yuran Setiausaha Syarikat akan dikenakan pada awal tahun kedua dan seterusnya.
  13. Berapakah jumlah yuran yang dikenakan sebulan dan setahun?
  14. RM 60.00 untuk sebulan dan RM 720.00 untuk setahun

Mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Akta Syarikat 2016 sesebuah syarikat sendirian berhad mempunyai sifat-sifat seperti seorang manusia iaitu:

 • Mempunyai namanya sendiri
 • Boleh didakwa atau mendakwa atas namanya sendiri di Mahkamah
 • Mempunyai alamat yang tertentu
 • Mempunyai harta atas namanya sendiri
 • Tertubuhnya bersepanjang sehingga tindakan diambil bagi membubarkannya, (perpetual succession) walaupun ada di antara ahli-ahlinya yang meninggal dunia.

Nota:-

Harga pendaftaran syarikat yang terdapat atau dipaparkan didalam Iklan di Akbar harian merupakan kos keseluruhan penubuhan syarikat yang perlu dibayar ke Suruhanjaya Syarikat MALAYSIA..Ianya tidak termasuk kos-kos sampingan yang lain seperti buku-buku berkanun syarikat,cop mohor syarikat,Mesyuarat pertama lembaga pengarah,resolusi pembukaan akaun syarikat,Salinan dokumen syarikat yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat. Anda dinasihatkan agar merujuk terlebih dahulu untuk memastikan anda tidak tertipu serta anda mendapat harga pendaftaran Syarikat yang berpatutan bagi mengelakkan kerugian.

Nota: Harga pendaftaran syarikat baru yang kami tawarkan meliputi pakej lengkap seperti:-

 1. 1 permohonan carian nama syarikat secara percuma.
 2. Mesyuarat ahli lembaga pengarah pertama
 3. 5 set dokumen Syarikat,
 4. 5 set seksyen 14 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 5. 5 set seksyen 15 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 6. 5 set seksyen 17 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 7. 5 set seksyen 51 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 8. 5 set seksyen 58 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 9. Resolusi pembukaan bank akaun syarikat ( Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 10. 1 cop getah bagi tujuan pembukaan akaun semasa syarikat.
 11. Buku berkanun
  1. Buku daftar ahli
  2. Buku daftar pengarah,pengurus dan setiausaha
  3. Buku daftar pemegang debentur
  4. Buku minit mesyuarat lembaga pengarah syarikat dan setiausaha
  5. Buku sijil saham syarikat.
  6. Cop mohor syarikat.

Nota:-
Untuk segala pertanyaan berkaitan pendaftaran syarikat baru dan urusan yang berkaitan pendaftaran syarikat baru anda diminta untuk menghubungi pegawai kami di 019-3260345 (Saedah Binti Saidin) atau 019-3698122 (Mohd Daud Bin Abdul Raman – Setiausaha Syarikat).

DIANTARA NAMA-NAMA SYARIKAT YANG DILARANG UNTUK DIPOHON

Nama-syarikat yang mempunyai kaitan dengan Keluarga Diraja seperti Diraja, Raja, Permaisuri, Putera, Puteri, Mahkota, Raja Muda atau Yang Maha Mulia;

Nama-syarikat yang mempunyai kaitan dengan sesuatu Jabatan Kerajaan Negeri atau Persekutuan, badan berkanun, pihak berkuasa atau agensi kerajaan atau mana-mana majlis perbandaran ataupun pihak berkuasa tempatan yang lain termasuk nama-nama yang mengandungi perkataan-perkataan seperti Persekutuan, Negeri atau Nasionala;

Nama-syarikat yang mempunyai kaitan dengan sesuatu Kerajaan Negara Asean, Komanwel atau kerajaan asing atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau mana-mana pertubuhan antarabangsa atau kartel termasuk nama yang mengandungi perkataan seperti ASEAN?,UNESCO,NATO, EEC atau OPEC;

Nama-syarikat kaitan dengan sesuatu parti politik, pertubuhan, kesatuan sekerja, koperasi atau persatuan pembinaan;

Nama-syarikat yang termasuk perkataan yang berikut atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya: Amanah, Amanah Saham, Bank, Bursa, Bumiputra, Biro, Buatan Malaysia ,Dewan Perniagaan dan Perindustrian, Dewan Pengeluaran, Eksekutor, Harga Patut, Institute, Insurans, Jaminan, Jurubank, Kewangan, Khazanah, Kredit, Kolej, Majlis, Penggunaa, Pelaburan, Pejabat Pendaftaran, Pajakan, Perdana, Tauliah, Tabung, Universiti, Urusan Bank atau Yayasan;

Nama-syarikat yang mengelirukan dari segi identiti, jenis, objek atau tujuan sesebuah syarikat atau yang mengelirukan dengan apa jua cara lain;

Nama yang mencerca atau yang mungkin dianggap menghina oleh orang-orang awam; dan nama yang diterjemahkan daripada nama syarikat atau syarikat asing yang didaftarkan di bawah Akta; atau mungkin menyerupai ataupun dikelirukan dengan nama mana-mana syarikat tempatan atau syarikat asing lain yang didaftarkan di bawah Akta; atau mungkin menyerupai ataupun dikelirukan dengan nama yang telah disimpan bagi tujuan penubuhan suatu syarikat baru atau pendaftaran suatu syarikat asing ataupun bagi tujuan penukaran nama suatu syarikat tempatan atau syarikat asing yang didaftarkan di bawah Akta.

Akta Bank Dan Institusi Kewangan 1989 (Banking And Financial Institutions Act 1989) ; Contoh nama-nama yang dikawal mengikut Akta tersebut ialah bank, deposit-taking, finance, merchant bank, discount house, money broker, foreign exchange broker atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Akta Perindustrian Sekuriti 1983 (Securities Industry Act 1983) ; Contoh nama-nama yang dikawal mengikut Akta tersebut ialah stock exchange, stock market, securities trading market atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993 (Futures Trading Industry Act 1993) ; Contoh nama-nama yang dikawal mengikut Akta tersebut ialah future exchange, future broker, futures trading adviser atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Akta Insurans 1963 (Insurance Act 1963) ; Contoh nama-nama yang dikawal mengikut Akta tersebut ialah insurance, assurance, underwriter atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Akta Pengurupan Wang 1998 (Money-Changing Act 1998) ; Contoh nama-nama yang dikawal mengikut Akta tersebut ialah pengurup wang, tukaran mata wanga atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Akta Penilai, Pentadbir Dan Ejen Harta Tanah 1981 (Valuers, Appraisers And Estate Agents Act 1981) ; Contoh nama-nama yang dikawal mengikut Akta tersebut ialah estate agent, house agent, property agent, land agent, house broker atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya; dan Akta Takaful 1984

Perkataan Takaful atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya ; Akta Perakaunan 1967; Perkataan Percukaian, Cukai, Perakaunan, Juruodit, Perunding Percukaian, Penasihat Percukaian atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Akta Perubatan (Iklan dan Penjualan) 1956; Klinik swasta, Klinik, Klinik Radiologi Swasta, Makmal Perubatan Swasta, Rawatan alternatif, Herba tradisional, Tabib, Klinik, Ambulan, Homeopathy, Herba Perubatan Tradisional, Medical Hall atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Nama Yang Ada Kaitan Dengan Aktiviti-Aktiviti Yang Dikawal Oleh Agensi Kerajaan Atau Oleh Sesuatu Profesion seperti Labuan Offshore Financial Services Authority (LOFSA) ;

Perkataan-perkataan seperti Labuan Offshore, Syarikat Luar Pesisir Labuan Trust Company atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Lembaga Arkitek Malaysia bagi perkataan arkitek atau architect;

Kementerian Pendidikan Malaysia ; Perkataan-perkataan seperti kolej, institut, universiti, sekolah atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Jabatan Pembangunan Koperasi bagi perkataan-perkataan seperti koop, Koperasi atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Jabatan Penerbangan Awam ; Perkataan-perkataan seperti aviation, airways, airlines, atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Lembaga Jurutera Malaysia bagi perkataan jurutera ;

Institut Akauntan Malaysia ; Perkataan Percukaian atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Jabatan Perdana Menteri; Perkataan Dinar

Kementerian Perusahaan Utama; Perkataan Pusat Seranta Pengurusan Hutan

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia; Perkatan Crypto, Muttaqim, Mustaqim, Ehram Mukjizah, Wakaf, Amil, Baitulmal, Halal, Wasiat, Faraid atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Seksyen Pengurusan Korporat, Suruhanjaya Syarikat Malaysia ;Perkataan Amanah bagi permohonan syarikat amanah.

Nama-nama yang mengandungi perkataan-perkataan yang menunjukkan kaitan dengan aktiviti yang dikawal oleh agensi atau badan profesion tersebut di atas boleh dipertimbangkan sekiranya pemohon atau penaja syarikat mendapat kebenaran bertulis daripada agensi atau badan profesion yang berkenaan. Surat kebenaran tersebut hendaklah disertakan bersama borang permohonan carian nama syarikat.

Nama Yang Dikawal Dan Dihadkan Penggunaan Kerana Kepentingan Nasional Atau Awam ; Syarikat-syarikat kerajaan dan nama-nama yang telah terkenal berdaftar di bawah Akta Cap Dagangan Astro, DIGI, Berjaya, Chase, HICOM, Petronas, Intrakota, Celcom, Pernas, Perodua, Modenas, Telekom, Kenyir, Kulim Hi-Tech

Cyber atau apa-apa perkataan yang sama sebutannya;

Putrajaya atau apa-apa perkataan yang sama sebutannya;

MSC/Multimedia Super Corridora atau Koridor Raya Multimedia; Orang Tengaha,

Middle Mana; Rezab Melayu, Malay Reserve;

Perkataan yang melambangkan aktiviti perjudian seperti sweepstake, loteri, gambling, tilik nasib atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Perkataan seperti arak, liquor dan seumpamanya; dan perkataan daripada slogan-slogan kerajaan seperti Wawasan 2020, Bersih, Cekap 2006, Kuala Lumpur 2008, Malaysia Boleh, Dulu, Kini dan selamanya dan lain-lain yang diperkenalkan dari semasa ke semasa.

1-Mencipta sekurang-kurangnya 3 nama syarikat yang dicadangkan (Carian nama tambahan akan dikenakan RM 80.00).

2-Nama Penuh : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

3-Salinan Kad Pengenalan atau Passport : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

4-Kewarganegaraan : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

5-Alamat tempat tinggal terkini dan tetap mestilah di Malaysia bagi kesemua Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat serta Setiausaha Syarikat.

6-Tarikh Lahir : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

7-Bangsa Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

8-Alamat E.Mail : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

9-No Tel Pejabat & Fax serta talian Bimbit : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

10-Alamat Pejabat Berdaftar Syarikat : Setiap syarikat yang ditubuhkan di Malaysia dimestikan mempunyai alamat pejabat berdaftarnya di Malaysia.

11-Alamat Perniagaan Syarikat : Setiap syarikat yang ditubuhkan di Malaysia dimestikan mempunyai alamat perniagaan di Malaysia.

12-Mempunyai sekurang-kurangnya 1 pengarah syarikat atau lebih.

13-Mempunyai sekurang-kurangnya1 pemegang saham atau lebih.

14-Nilai unit saham yang dipegang oleh setiap Pemegang Saham Syarikat (Sekurang-kurangnya pemegang saham perlu memiliki 1 unit saham seorang)

15-Mempunyai sekurang-kurangnya 1 setiausaha syarikat.

16-Memberi huraian sekurang-kurangnya 1 atau tidak lebih dari 3 aktiviti utama perniagaan syarikat dengan jelas. Kesemua aktiviti perniagaan ini diperlukan kerana ianya merupakan objektif utama penubuhan syarikat dan kesemua aktiviti perniagaan syarikat akan tertera didalam dokumen Seksyen 14 Akta Syarikat 2016.

17-Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun keatas.

18-Kesemua Pengarah Syarikat harus terlebih dahulu menandatangani dokumen pengakuan sebelum dilantik sebagai Pengarah atau promoter syarikat (Seksyen 201 – Akta Syarikat 2016).

19-Setiausaha Syarikat harus terlebih dimaklumkan melalui notis pemberitahuan untuk dilantik sebagai setiausaha syarikat (Seksyen 58 & 236(2).

Memberi maklumat peribadi pengarah dan pemegang saham didalam borang pendaftaran syarikat baru dengan lengkap dan tepat didalam laman web yang disediakan.Maklumat hendaklah sama seperti di kad pengenalan atau passport.Pihak kami tidak bertanggung jawap diatas kesilapan yang dilakukan dan tidak boleh dipersalahkan jika proses penubuhan syarikat mengalami kelewatan.

Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak sepenuhnya.

Proses tindakan selanjutnya akan dilakukan selepas pihak kami menerima salinan kad pengenalan pengarah dan pemegang saham atau passport (jika warganegara asing) ke e.mail kami di dmcorporatesb@gmail.com atau fax ke 03-27702527.

Membuat bayaran secara berperingkat atau sepenuhnya mengikut jadual pembayaran seperti yang tertera dilaman web.

Bayaran baki (jika ada) hendaklah dibayar sepenuhnya untuk tujuan pendaftaran syarikat selepas permohonan carian nama syarikat mendapat kelulusan.

Pihak pengarah dan pemegang saham digalakkan membuat perjumpaan dengan setiausaha syarikat atau wakil yang dilantik bagi tujuan menandatangani dokumen pendaftaran syarikat bagi megelakkan jenayah salah laku.

Peringatan :-

Kesilapan serta kecuaian pelanggan semasa mengisi borang permohonan sama ada dari segi ejaan atau no kad pengenalan dan lain-lain maklumat seperti yang diminta akan mengakibatkan penambahan kos dan peningkatan kos akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak pelanggan.

Segala maklumat tentang perubahan peribadi pengarah dan pemegang saham dan apa jua maklumat berkaitan dengan syarikat dimasa hadapan hendaklah dimaklumkan kepada Pihak kami.

Perkhidmatan pos laju atau courier hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh pemohon.

LANGKAH 1 :PROSEDUR PERMOHONAN CARIAN NAMA SYARIKAT

Mencipta sekurang-kurangnya 3 nama syarikat untuk tujuan permohonan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebelum proses pendaftaran syarikat sepenuhnya boleh dibuat.

Proses permohonan carian nama syarikat mengambil masa 1jam selepas serahan dibuat dikaunter carian nama di Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

Membuat bayaran deposit untuk permohonan carian nama syarikat seperti termaktub didalam jadual pembayaran.

Setiap permohonan carian nama tambahan akan dikenakan bayaran sebanyak RM 80.00.

Memberi maksud terselindung disebalik nama yang dicadangkan jika ianya buka didalam bahasa Malaysia atau English.Contoh: Amcolians bermaksud singa besar didalam bahasa urdu.

Memberi maksud terselindung disebalik perkataan. Contoh: AMC adalah singkatan seperti berikut A-Allied, M-Malaysian, C-Corporation.

Suruhanjaya Syarikat Malaysia akan mengeluarkan keputusan carian nama dalam tiga jenis keadaan iaitu:-

Tolak- Permohonan nama ditolak kerana menyerupai nama syarikat yang telah wujud serta mengelirukan.

Lulus- Permohonan nama diluluskan untuk digunakan sebagai nama syarikat.

Kueri- Memerlukan permohonana nama yang dibuat dipinda terlebih dahulu sebelum kelulusan nama diberikan.

LANGKAH 2 : PROSEDUR PENDAFTARAN SYARIKAT BARU

Selepas carian nama syarikat mendapat kelulusan maka proses mendaftarkan syarikat melalui sistem MYCOID akan dilakukan oleh Setiausaha Syarikat anda dan biasanya syarikat anda akan berdaftar sepenuhnya dalam masa 3-5 hari waktu berkerja.

Serahan sijil pegangan saham akan dikeluarkan dalam masa 1 bulan selepas syarikat didaftarkan sepenuhnya dan pembelian buku-buku berkanun syarikat akan dibuat selepas sahaja syarikat didaftarkan sepenuhnya.

Buku berkanun syarikat diwajibkan di berada di pejabat berdaftar syarikat untuk tujuan mengemaskini dari masa kesemasa mengikut peruntukan Akta Syarikat,1965.

Proses perdaftaran sepenuhnya syarikat mengambil masa 5 ke 7 hari waktu berkerja selepas serahan dibuat dikaunter pendaftaran syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

Nota :-

Setiausaha syarikat merupakan individu yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia bagi memastikan pengarah dan pemegang saham mengikut peruntukan Akta Syarikat, 2016 serta merupakan wakil bagi kedua belah Pihak diantara Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Syarikat yang ditubuhkan dibawahnya.

Pengarah dan pemegang saham dikalangan individu yang sama dibolehkan atau pengarah dan pemegang saham secara berasingan juga dibolehkan.

LANGKAH 3 MEMULAKAN PERNIAGAAN

Penyerahan dokumen yang melibatkan:-

 1. 5 set dokumen Syarikat,
 2. 5 set seksyen 14 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 3. 5 set seksyen 15 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 4. 5 set seksyen 17 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 5. 5 set seksyen 51 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 6. 5 set seksyen 58 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 7. Resolusi pembukaan bank akaun syarikat ( Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 8. 1 cop getah bagi tujuan pembukaan akaun semasa syarikat.

Pihak syarikat perlu mempunyai individu atau syarikat yang telah sedia ada mempunyai akaun semasa peribadi atau syarikat di bank yang sama seperti tertera di resolusi bagi membolehkan akaun semasa syarikat baru dibuka.

Kesemua pengarah syarikat perlu menandatangani resolusi dan kesemua penandatangan cek yang tercatit di resolusi wajib hadir di hadapan pegawai bank ketika permohonan dibuat berserta dokumen yang telah disahkan,cop getah serta wang deposit untuk membuka akaun semasa berserta kad pengenalan pengarah dan pemegang saham.

Nota:Pengarah dan pemegang saham tak semestinya menjadi penandatangan cek syarikat dan penandatangan cek boleh dilantik dikalangan individu luaran yang tak terlibat langsung didalam jawatan pengarah dan sebagai pemegang saham.

Beli syarikat baru yang telah didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia melalui Firma Setiausaha Syarikat kami bagi anda yang ingin memulakan perniagaan dengan kadar segera. Terdapat sejumlah pilihan nama syarikat tersenarai untuk dijual dan pembelian syarikat berdaftar dengan kami ini termasuk dengan pakej lengkap direka khusus bagi memastikan segala keperluan dan kehendak syarikat dipatuhi seperti yang termaktub di dalam Akta Syarikat 1965. Hanya 1 pakej syarikat tersedia dengan 1 harga yang lengkap sudah memadai untuk tidak mengelirukan anda. Pelbagai pakej pilihan yang ditawarkan dipasaran tidak lengkap dan ada bayaran tersembunyi yang akan dikenakan dikemudian hari. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Firma kami hanya menjual syarikat tersedia/shelf yang baru ditubuhkan sahaja dibawah Akta Syarikat 2016. Ini bertujuan mengelakkan kerugian besar disebabkan kompoun yang tinggi yang akan dikenakan terhadap syarikat yang telah wujud berberapa tahun yang lalu tetapi tiada pembentangan akaun beraudit dilakukan dan serah simpan di Pejabat Suruhanjaya Syarikat MALAYSIA.Nama syarikat tersedia yang dibeli boleh diubah pada bila-bila masa dengan kos yang berpatutan.

Nota:-

Harga syarikat tersedia yang kami tawarkan ialah RM 3220.00 meliputi keseluruhan kos perubahan bagi perlantikan pengarah baru di Suruhanjaya Syarikat MALAYSIA,

1-Pemindahan saham di Pejabat Duti Setem,

2-Perlantikan Pengarah baru dan Pemegang Saham serta Setiausaha Syarikat.

Harga Syarikat Tersedia ialah RM3220.00 termasuk dengan yuran perlantikan Setiausaha Syarikat

Senarai terkini syarikat tersedia untuk dijual

Untuk segala pertanyaan berkaitan syarikat tersedia kami dan urusan yang berkaitan penyerahan dokumen syarikat tersedia yang disahkan oleh setiausaha syarikat atas kadar segera (1 jam) untuk membolehkan syarikat anda beroperasi serta merta perlu menghubungi pegawai kami di 019-3260345 (Saedah Binti Saidin) / 019-3698122 (Mohd Daud Bin Abdul Raman).

Harga pendaftaran syarikat yang terdapat atau dipaparkan didalam Iklan di Akbar harian merupakan kos keseluruhan penubuhan syarikat yang perlu dibayar ke Suruhanjaya Syarikat MALAYSIA dan Pejabat Duti setem.

Syarikat ini ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016 dan sekurang-kurangnya 2 orang diperlukan bagi menajanya. Ahli-ahli syarikat ini dihadkan kepada 50 orang sahaja pada satu-satu masa.

Mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Akta Syarikat 1965 sesebuah syarikat sendirian berhad mempunyai sifat-sifat seperti seorang manusia iaitu:-

– Mempunyai namanya sendiri
– Boleh didakwa atau mendakwa atas namanya sendiri di Mahkamah
– Mempunyai alamat yang tertentu
– Mempunyai harta atas namanya sendiri
– Tertubuhnya bersepanjang sehingga tindakan diambil bagi membubarkannya, (perpetual succession) walaupun ada di antara ahli-ahlinya yang meninggal dunia.

Modal permulaan syarikat ialah sebanyak RM 2.

Pemindahan saham daripada pemilik asal kepada pemilik baru di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri

Penyediaan kertas kerja yang lengkap bagi tujuan pembelian syarikat.

Pembayaran Duti Setem di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri pindahan saham

5 set dokumen Syarikat,

 1. 5 set seksyen 14 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 2. 5 set seksyen 15 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 3. 5 set seksyen 17 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 4. 5 set seksyen 51 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 5. 5 set seksyen 58 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 6. Resolusi pembukaan bank akaun syarikat ( Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
 7. 1 cop getah bagi tujuan pembukaan akaun semasa syarikat.

Resolusi Perlantikan dan perletakkan jawatan baru Pengarah Syarikat

Resolusi Perlantikan dan perletakkan jawatan baru Setiausaha Syarikat

Resolusi Perubahan alamat berdaftar

Borang Pemindahan saham 2 unit di Pejabat Duti Setem

Pendaftaran dokumen perubahan di SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA.

Set Lengkap Buku berkanun

Buku daftar ahli (Seksyen 158).

Buku daftar pengarah,pengurus dan setiausaha (Sekyen 141).

Buku daftar pemegang debentur (Seksyen 70).

Buku minit mesyuarat lembaga pengarah syarikat dan setiausaha (Seksyen 156).

Buku sijil saham syarikat yang tertera nama syarikat.

Cop mohor syarikat

Nota:-
Untuk segala pertanyaan berkaitan syarikat tersedia kami dan urusan yang berkaitan penyerahan dokumen syarikat tersedia yang disahkan oleh setiausaha syarikat atas kadar segera (1 jam) untuk membolehkan syarikat anda beroperasi serta merta perlu menghubungi pegawai kami di 019-3260345 (Saedah Binti Saidin) / 019-3698122 (Mohd Daud Bin Abdul Raman).

Nama syarikat boleh diubah dengan penambahan bayaran sebanyak RM500.00 tidak termasuk bayaran carian nama sebanyak RM80.00 bagi setiap permohonan carian nama syarikat.

Nota: Perlantikan Pengarah, Pemegang Saham dan Setiausaha Syarikat merupakan syarat wajib bagi tujuan pembelian dan pengambilalihan syarikat.

1-Nama Penuh : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

2-Salinan Kad Pengenalan atau Passport : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

3-Kewarganegaraan : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

4-Alamat tempat tinggal terkini dan tetap mestilah di Malaysia bagi kesemua Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat serta Setiausaha Syarikat.

5-Tarikh Lahir : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

6-Bangsa Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

7-Alamat E.Mail : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

8-No Tel Pejabat & Fax serta talian Bimbit : Pengarah Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat.

9-Alamat Pejabat Berdaftar Syarikat : Setiap syarikat yang ditubuhkan di Malaysia dimestikan mempunyai alamat pejabat berdaftarnya di Malaysia.

10-Alamat Perniagaan Syarikat : Setiap syarikat yang ditubuhkan di Malaysia dimestikan mempunyai alamat perniagaan di Malaysia.

11-Mempunyai sekurang-kurangnya 1 pengarah syarikat atau lebih.

12-Mempunyai sekurang-kurangnya1 pemegang saham atau lebih.

13-Mempunyai sekurang-kurangnya 1 setiausaha syarikat.

14-Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun keatas.

15-Kesemua Pengarah Syarikat harus terlebih dahulu menandatangani dokumen pengakuan sebelum dilantik sebagai Pengarah atau promoter syarikat (Seksyen 201 – Akta Syarikat 2016).

19-Setiausaha Syarikat harus terlebih dimaklumkan melalui notis pemberitahuan untuk dilantik sebagai setiausaha syarikat (Seksyen 58 & 236(2).

Kedudukan ahli lembaga pengarah serta pemegang saham boleh dibuat sama ada dengan pemilikan penuh rakyat tempatan atau pemilikan penuh dikalangan warga negara asing.Perlantikan pengarah dan juga pemegang saham syarikat boleh juga dilakukan sama ada melalui perkongsian atau kerjasama pintar dikalangan rakyat tempatan dan asing.

Memilih 3 syarikat tersedia dari senarai yang diberi melalui e.mail atau fax dan dimaklumkan didalam borang pembelian.

Mengisi maklumat peribadi pengarah dan pemegang saham didalam borang pembelian syarikat sedia ada dengan lengkap dan tepat didalam laman web yang disediakan.Maklumat hendaklah sama seperti di kad pengenalan atau pasport.Pihak kami tidak bertanggung jawap diatas kesilapan yang dilakukan dan tidak boleh dipersalahkan jika proses penubuhan syarikat mengalami kelewatan.

Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak sepenuhnya.

Proses tindakan selanjutnya akan dilakukan selepas pihak kami menerima salinan kad pengenalan pengarah dan pemegang saham atau passport (jika warganegara asing).

Membuat bayaran secara sepenuhnya mengikut jadual pembayaran seperti yang tertera dilaman web.

Pihak pengarah dan pemegang saham digalakkan membuat perjumpaan dengan setiausaha syarikat atau wakil yang dilantik bagi tujuan menandatangani dokumen ambil alih syarikat sedia ada bagi megelakkan jenayah salah laku.

Kedudukan ahli lembaga pengarah serta pemegang saham boleh dibuat sama ada dengan pemilikan penuh rakyat tempatan atau pemilikan penuh dikalangan warga negara asing.Perlantikan pengarah dan juga pemegang saham syarikat boleh juga dilakukan sama ada melalui perkongsian atau kerjasama pintar dikalangan rakyat tempatan dan asing.

Kesemua pengarah,pemegang saham sama ada penduduk tempatan atau asing serta setiausaha syarikat mesti mempunyai alamat tempat tinggal yang tetap di Malaysia.

Perlantikan pengarah,pemegang saham dan setiausaha syarikat merupakan syarat utama bagi tujuan pebelian syarikat tersedia.

Salinan yang jelas melibatkan kad pengenalan jika warga negara Malaysia dan passport jika warga negara asing perlu diserahkan kepada setiausaha syarikat melalui fax di 03-6148 8262 atau e.mail di sales@registercompany.com.my

Peringatan:-

Kesilapan serta kecuaian pelanggan semasa mengisi borang permohonan sama ada dari segi ejaan atau no kad pengenalan dan lain-lain maklumat seperti yang diminta akan mengakibatkan penambahan kos dan peningkatan kos akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak pelanggan.

Segala maklumat tentang perubahan peribadi pengarah dan pemegang saham dan apa jua maklumat berkaitan dengan syarikat dimasa hadapan hendaklah dimaklumkan kepada Pihak kami.

Perkhidmatan pos laju atau courier hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh pemohon.

MEMULAKAN PERNIAGAAN

Menandatangani Resolusi berkaitan pengambilalihan syarikat.

Penyerahan dokumen yang melibatkan Memorandum dan Artikel atau perkara-perkara Persatuan Syarikat, Borang 9 (Sijil pendaftaran syarikat asal berserta salinan),Borang 24 (Maklumat pemegang saham syarikat),Borang 44 (Maklumat pejabat berdaftar syarikat),Borang 49 (Maklumat pengarah dan setiausaha syarikat,cop getah syarikat bersama resolusi bagi tujuan pembukaan akaun bank semasa syarikat yang telah disahkan sepenuhnya oleh setiausaha syarikat akan diberi bagi tujuan membolehkan syarikat beropersai sepenuhnya didalam perniagaan yang ingin dijalankan.

Pihak syarikat perlu mempunyai individu atau syarikat yang telah sedia ada mempunyai akaun semasa peribadi atau syarikat di bank yang sama seperti tertera di resolusi bagi membolehkan akaun semasa syarikat baru dibuka.

Kesemua pengarah syarikat perlu menandatangani resolusi dan kesemua penandatangan cek yang tercatit di resolusi wajib hadir di hadapan pegawai bank ketika permohonan dibuat berserta dokumen yang telah disahkan,cop getah,wang deposit untuk membuka akaun semasa berserta kad pengenalan pengarah dan pemegang saham.

Nota:

Pengarah dan pemegang saham tak semestinya menjadi penandatangan cek syarikat dan penandatangan cek boleh dilantik dikalangan individu luaran yang tak terlibat langsung didalam jawatan pengarah dan sebagai pemegang saham.

MAKLUMAT AM

Syarikat tersedia adalah sebuah syarikat yang telah didaftarkan sepenuhnya di Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan akan diambil alih oleh mana-mana pihak yang berminat.Tidak pernah terlibat didalam berurus niaga sehingga di ambil alih oleh penama baru.Syarikat ini boleh terus menjalankan aktiviti perniagaan selepas kemasukkan pengarah dan pemegang saham baru didalam syarikat sepenuhnya.

Pendaftaran untuk mendapatkan Lesen daripada Kementerian Kewangan adalah penting untuk mendapatkan tender atau projek daripada Jabatan Kerajaan. Setiap Syarikat hanya dibenarkan memohon tidak lebih dari 10 kod bidang bagi permohonan pendaftaran baru. Semua syarikat yang diperbadankan di Malaysia layak berdaftar untuk mendapatkan lesen tersebut.

ePerolehan merupakan sistem perolehan yang menggunakan kaedah berurusan diatas talian dan ianya selamat. Ia membolehkan Agensi & Jabatan Kerajaan dan pembekal membuat perolehan dengan mudah cekap dan telus.

Syarikat yang berdaftar dan memiliki lesen dengan Kementerian Kewangan akan mendapat ruang untuk menyertai perolehan yang dilaksanakan melalui sebut harga dan tender;

Syarikat yang berdaftar juga dikecualikan daripada mendeposit tender;

Syarikat boleh mempamerkan katalog dan sebut harga didalam sistem ePerolehan dan ini secara tidak langsung akan melebarkan peluang pemasaran; dan

Ianya juga akan memudahkan semua Agensi dan Jabatan Kerajaan untuk mempelawa sebut harga, tender atau membeli terus.

Pemohonan Lesen Kementerian Kewangan – Kategori Pembekal

Syarikat Sdn Bhd atau Berhad

 • Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf Bumiputera)
 • Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
 • Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
 • Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
 • Resolusi Pengarah/Pemilik mengenai penandatangan cek syarikat
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
 • Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori, kenderaan, kapal atau peralatan (sekiranya ada)
 • Memorandum & Articles of Association (M&A)
 • Borang 9, 24, & 49 yang terbaru dan semua syarikat bersekutu
 • Borang 32A jika berkenaan
 • Maklumat semua pemegang saham syarikat
 • Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir
 • Pekerjaan sebenar, jawatan,
 • Maklumat CEO, Pengurus dan staf
 • Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru
 • Maklumat Akaun Bank Syarikat
 • Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat bank

Milik Tunggal atau Perkongsian

 • Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf Bumiputera)
 • Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
 • Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
 • Sijil Perniagaan dan maklumat pemilik yang terkini
 • Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
 • Surat perlantikan pekerja dan sijil tertinggi mereka
 • Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir dan alamat kediaman
 • Maklumat Pengurus dan staf
 • Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat Akaun Bank Syarikat
 • Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat

Persatuan, Pertubuhan atau Koperasi

 • Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf Bumiputera)
 • Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
 • Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
 • Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
 • Resolusi Pengarah/Pemilik mengenai penandatangan cek syarikat
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
 • Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori, kenderaan, kapal atau peralatan (sekiranya ada)
 • Surat perlantikan pekerja dan sijil tertinggi mereka
 • Borang pendaftaran Persatuan/Koperasi/Pertubuhan
 • Undang-undang kecil Persatuan/Koperasi/Pertubuhan
 • Minit mesyuarat agung terbaru Persatuan/Koperasi/Pertubuhan
 • Maklumat semua pemegang saham syarikat
 • Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir dan alamat kediaman
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat CEO, Pengurus dan staf
 • Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat Akaun Bank Syarikat
 • Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat
 • Maklumat Pembuat/Pemasang
 • Jenis barangan, jenama, pengeluaran sebulan dan unit pengeluaran

Pemohonan Lesen Kementerian Kewangan – Kategori Perunding

Syarikat Sdn Bhd atau Berhad

 • Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf Bumiputera)
 • Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
 • Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
 • Resolusi PengarahPemilik mengenai penandatangan cek syarikat
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir)
 • Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori, kenderaan,kapal atau peralatan (sekiranya ada)
 • Surat perlantikan pekerja dan sijil tertinggi mereka
 • Memorandum & Articles of Association (M&A)
 • Borang 9, 24, & 49 yang terbaru dan semua syarikat bersekutu
 • Borang 32A jika berkenaan
 • Maklumat pendaftaran dengan lembaga iktisas
 • Maklumat semua pemegang saham syarikat
 • Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir dan alamat kediaman
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat CEO, Pengurus dan staf
 • Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat Akaun Bank Syarikat
 • Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat
 • Nombor rujukan Cukai Pendapatan
 • Maklumat penglibatan perolehan Kerajaan
 • Tajuk, kaedah perolehan, nilai kontrak, tempoh kontrak Kementerian, badan berkanun atau persendirian yang terlibat
 • Jenis perkhidmatan yang disediakan

Milik Tunggal atau Perkongsian

 • Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf Bumiputera)
 • Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
 • Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
 • Sijil perniagaan dan maklumat pemilik yang terkini
 • Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
 • Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori, kenderaan, kapal atau peralatan (sekiranya ada)
 • Perlantikan pekerja dan sijil tertinggi Surat
 • Maklumat pendaftaran dengan lembaga iktisas
 • Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
 • Nama lembaga iktisas dan Nombor Pendaftaran
 • Maklumat semua pemegang saham syarikat
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat CEO, Pengurus dan staf
 • Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat Akaun Bank Syarikat
 • Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat

Persatuan, Pertubuhan dan Koperasi

 • Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf Bumiputera)
 • Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
 • Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
 • Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
 • Resolusi Pengarah/Pemilik mengenai penandatangan cek syarikat
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
 • Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori,kenderaan, kapal atau peralatan (sekiranya ada)
 • Surat perlantikan pekerja dan sijil tertinggi mereka
 • Borang pendaftaran Persatuan/Koperasi
 • Undang-undang kecil Persatuan/Koperasi/Pertubuhan koperasi/Pertubuhan
 • Minit mesyuarat agung terbaru Persatuan/Koperasi/Pertubuhan
 • Salinan pendaftaran Firma dengan Jabatan Alam Sekitar
 • Maklumat pendaftaran dengan lembaga iktisas
 • Nama lembaga iktisas dan Nombor Pendaftaran
 • Maklumat semua pemegang saham syarikat
 • Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir dan alamat kediaman
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat CEO, Pengurus dan staf
 • Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
 • Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
 • Maklumat Akaun Bank Syarikat
 • Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat
 • Nombor rujukan Cukai Pendapatan
 • Maklumat penglibatan perolehan Kerajaan
 • Tajuk, kaedah perolehan, nilai kontrak, tempoh kontrak Kementerian, badan berkanun atau persendirian yang terlibat
 • Jenis perkhidmatan yang disediakan
 • Sijil pendaftaran Firma/surat kebenaran beroperasi dari Lembaga Pendaftaran bidang yang dipohon, ATAU Salinan pendaftaran semua pemilik dan pengarah dengan Lembaga / Badan Profesional bidang yang dipohon

Permohonan Baru merupakan permohonan buat kali pertama bagi syarikat-syarikat yang belum pernah berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Hanya 10 bidang bagi permohonan baru sahaja yang dibenarkan.

Permohonan Pembaharuan merupakan permohonan yang dibuat bagi menyambung tempoh pendaftaran. Permohonan untuk memperbaharui hendaklah dilakukan dalam tempoh tiga (3) bulan sebelum tamatnya tempoh pendaftaran lesen sedia ada.

Permohonan Daftar Semula merupakan permohonan yang dikemukakan atau diterima oleh Kementerian ini selepas tamat tempoh pendaftaran lesen sedia ada. Syarikat diberi tempoh sehingga tiga (3) bulan selepas tarikh tamat bagi membolehkan kontraktor mendapat semula bidang-bidang yang telah didaftarkan. Jika permohonan dihantar selepas itu, bidang bidang tersebut akan ditarikbalik secara automatik melalui sistem dan syarikat hanya boleh memohon 10 bidang sahaja.

Permohonan Tambah Bidang merupakan permohonan bagi tujuan menambah bidang-bidang perniagaan yang telah didaftarkan bagi syarikat-syarikat yang pendaftarannya telah pun diluluskan. Tambahan bidang boleh dimohon sebaik sahaja selesai permohonan sebelumnya. Syarikat dibenarkan memohon seberapa banyak bidang yang diperlukan. Tambahan bidang juga boleh dimohon ketika membuat permohonan pembaharuan dan daftar semula.

Permohonan Taraf Bumiputera merupakan permohonan untuk syarikat mendapatkan pengiktirafan status bertaraf Bumiputera. Permohonan untuk mendapatkan pengiktirafan taraf Bumiputera hendaklah dikemukakan selepas pembayaran kelulusan pendaftaran dibuat. Bagi syarikat-syarikat yang memohon bidang-bidang diwajibkan mendapat pengiktirafan taraf Bumiputera.

Permintaan Kemaskini Profil juga boleh dipohon jika terdapat perubahan didalam maklumat syarikat seperti pertukaran alamat, perubahan pemilikan ekuiti, Lembaga Pengarah, pengurusan syarikat dan penambahan staf syarikat.

Syarikat yang berdaftar sepenuhnya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta Syarikat 2016, bidang bidang yang dipohon untuk didaftarkan hendaklah selaras seperti yang dinyatakan pada Memorandum And Articles of Association.

Perniagaan milik rakan kongsi atau milik persendirian yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta Perniagaan 1956, bidang bidang yang dipohon untuk didaftarkan hendaklah selaras dengan jenis perniagaan yang dinyatakan dalam Borang D/E/B/Borang (maklumat perniagaan) Pendaftar Perniagaan.

Syarikat yang berdaftar di Sabah dan Sarawak, pendaftaran perniagaan adalah mengikut undang-undang negeri masing-masing.

Syarikat yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan, bidang-bidang yang dipohon untuk didaftarkan hendaklah selaras dengan Undang-undang Tubuh Persatuan, Kelab, NGO dan Badan Amanah.

Syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi, bidang-bidang yang dibenar dipohon untuk didaftarkan hendaklah selaras dengan Undang-undang Tubuh Koperasi.

Syarikat yang ditubuhkan di bawah undang-undang selain daripada di atas, bidang-bidang yang dipohon adalah tertakluk kepada Undang-undang Tubuh masing-masing.

01 BAHAN BACAAN DAN ALAT TULIS


01 Bahan Bacaan

00 Bahan Bacaan

02 Alatulis

01 Alatulis (Tidak termasuk Borang dan Kertas Komputer)

02 Bahan Surih dan Drafting

99 Pembuat

02 ALAT KELENGKAPAN PEJABAT DAN KEDIAMAN

01 Perabut dan Kelengkapan

01 Perabut

02 Permaidani/Ambar

99 Pembuat

02 Mesin

01 Mesin-mesin Pejabat

02 Mesin-mesin Kediaman

99 Pembuat

03 Perkakas Elektrik

00 Perkakas Elektrik

99 Pembuat

04 Kelengkapan Dapur

00 Kelengkapan Dapur

99 Pembuat

05 Peralatan Pencuci dan Pembersihan

00 Peralatan Pencucian dan Pembersihan

99 Pembuat

06 Bahan-bahan Pembungkusan/Bekas

00 Bahan-bahan Pembungkusan/Bekas

99 Pembuat

03 PERALATAN CEGAH KEBAKARAN DAN KAWALAN KESELAMATAN

01 Alat Dan Sistem Cegah Kebakaran

00 Alat dan Sistem Cegah kebakaran

99 Pembuat

02 Pakaian dan Alat Keselamatan

00 Pakaian dan Alat Keselamatan

99 Pembuat

04 PERALATAN PERHUBUNGAN/KOMUNIKASI

01 Alat-alat Perhubungan/Komunikasi

00 Alat Perhubungan

99 Pembuat

02 Alat Bantuan Mengajar

00 Alat Bantuan Mengajar

99 Pembuat

05 KELUARAN JAHITAN

01 Bahan Tekstil

01 Bahan Tekstil

02 Barang-barang Berjahit (Barang-barang Yang Tidak Lekat Di Badan)

99 Pembuat

02 Pakaian dan Kelengkapan

00 Pakaian dan Kelengkapan

99 Pembuat

03 Bahan Tarpaulin dan Canvas

00 Bahan Tarpaulin/Canvas

99 Pembuat

06 FOTOGRAFI DAN PERALATAN

01 Kamera dan Peralatan

00 Kamera/Peralatan

99 Pembuat

02 Filem Siap Untuk Tayangan

00 Filem Siap Untuk Tayangan (Perlu Lesen Finas)

07 KELENGKAPAN SUKAN, CENDERAMATA DAN MUZIK

01 Kelengkapan Sukan

00 Peralatan/Pakaian Sukan

99 Pembuat

02 Cenderamata dan Hadiah

00 Cenderamata dan Hadiah

99 Pembuat

03 Alat Muzik

00 Alat Muzik

99 Pembuat

08 MAKANAN DAN MINUMAN

01 Bahan Minuman

00 Bahan Minuman

99 Pembuat

02 Makanan Mentah Basah

00 Makanan Mentah Basah

03 Makanan Mentah Kering

00 Makanan Mentah kering

99 Pembuat

04 Makanan Dalam Tin/Botol/Bungkus

00 Makanan Dalam Tin/Botol/Bungkus

99 Pembuat

05 Makanan Bermasak

01 Makanan Bermasak Islam

02 Makanan Bermasak Bukan Islam

09 PERALATAN HOSPITAL DAN UBAT-UBATAN

01 Peralatan/Kelengkapan Perubatan

00 Peralatan/Kelengkapan Perubatan

99 Pembuat

02 Ubat dan Bahan Ubatan

01 Dadah Berjadual (Perlu Lesen Farmasi)

02 Racun Berjadual (Perlu Lesen Farmasi)

03 Ubat Tidak Berjadual

99 Pembuat

03 Perkakas Perubatan Pakai Buang

00 Perkakas Perubatan Pakai Buang

99 Pembuat

10 KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL

01 Kimia

01 Kimia Makmal

02 Kimia Industri

03 Kimia Pemproses Air

99 Pembuat

02 Kelengkapan Makmal

00 Kelengkapan Makmal

99 Pembuat

11 BAHAN BAKAR DAN PELINCIR

01 Bahan Bakar

00 Bahan Bakar

99 Pembuat

02 Bahan Pelincir

00 Bahan Pelincir

99 Pembuat

12 PERTANIAN DAN TERNAKAN

01 Baja dan Racun

01 Baja

02 Racun Pertanian

99 Pembuat

02 Tanaman dan Baka Ternakan

01 Tanaman/Benih Semaian

02 Ternakan/Baka Ternakan

03 Peralatan Pertanian dan Ternakan

00 Peralatan Pertanian/Ternakan

99 Pembuat

04 Makanan/Ubat-ubatan Ternakan

00 Makanan/Ubat-ubatan Ternakan

99 Pembuat

13 KELENGKAPAN/KEMUDAHAN AWAM

01 Kelengkapan/Kemudahan Awam

00 Kelengkapan/Kemudahan Awam

99 Pembuat

14 BAHAN BINAAN DAN PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA

01 Bahan Binaan

00 Bahan Binaan

99 Pembuat

02 Peralatan Keselamatan Jalanraya

00 Peralatan Keselamatan Jalan Raya

99 Pembuat

15 PERALATAN SUKATAN DAN UKURAN

01 Peralatan Sukatan/Ukuran

00 Semua Peralatan Sukatan/Ukuran

99 Pembuat

16 KENDERAAN, JENTERA BERAT DAN KELENGKAPAN

01 Kenderaan

01 Basikal

02 Motosikal

03 Kereta

04 Lori

05 Bas

99 Pembuat

02 Jentera Berat

00 Jentera Berat

99 Pembuat

03 Alatganti dan Aksesori Kenderaan/Jentera Berat

01 AlatgantiAksesori Kenderaan

02 AlatgantiAksesori Jentera Berat

99 Pembuat

04 Keretapi, Peralatan dan Alatganti

01 Lokomotif

02 Peralatan dan Alatganti Keretapi

99 Pembuat

17 SENJATA DAN PERALATAN

01 Senjata Api/Peluru

01 Senjata Api

02 Peluru

99 Pembuat

02 Bahan Letupan

00 Bahan Letupan

99 Pembuat

03 Kelengkapan Sasaran

00 Kelengkapan Sasaran

99 Pembuat

18 MESIN DAN PERALATAN KEJURUTERAAN

01 Mesin dan Kelengkapan Bengkel

00 Mesin dan Kelengkapan Bengkel

99 Pembuat

02 Peralatan Perindustrian Minyak

00 Peralatan Perindustrian Minyak

99 Pembuat

03 Mesin dan Kelengkapan Khusus

00 Mesin dan Kelengkapan Khusus

99 Pembuat

19 PESAWAT UDARA, BOT DAN KAPAL

01 Pesawat Udara

01 Pesawat Udara

02 Alatganti dan Kelengkapan Pesawat

99 Pembuat

02 Bot dan Kapal

01 Bot

02 Kapal Laut/Kapal Selam

03 Alatganti dan Kelengkapan Bot/Kapal

99 Pembuat

03 Peralatan Marin

00 Peralatan Marin

99 Pembuat

20 PERALATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

01 Motor, Alatubah dan Penjanakuasa

00 Motor dan Alatubah/Alatganti

99 Pembuat

02 Stesyen Janakuasa Letrik dan Peralatan Generator/Alatganti

00 Stesyen Janakuasa Letrik dan Peralatan Generator/Alatganti

99 Pembuat

03 Kabel dan Aksesori/Konduktor

00 Kabel Aksesori dan Konduktor

99 Pembuat

04 Lampu dan Kelengkapan

00 Lampu dan Kelengkapan

99 Pembuat

21 PERALATAN/KELENGKAPAN KOMPUTER

01 Peralatan dan Kelengkapan Komputer

* 01 Personal Computer and Related Peripheral and Services

* 02 Small to large multi-user Systems and Services

* 03 Workstations and Related Peripheral and Services

* 04 Software Product and Services

* 05 Other Computer Related Services

* 06 Networking products and Services

* 99 Pembuat

* Bidang komputer sila rujuk syarat-syarat pendaftaran di muka surat seterusnya.

22 PERKHIDMATAN

01 Penyenggaraan/Pembaikan Mesin dan Kenderaan

01 Alat Hawa Dingin (Window/Split)

02 Mesin-mesin Pejabat

03 Alat Kebombaan/Pemadam Api

04 Alat Semboyan dan Perhubungan/Penyiaran

05 Alat Kelengkapan Hospital/Makmal

06 Alat-alat Merin

07 Bot/Kapal (Untuk Limbungan)

08 Kontena/Tangki

09 Perkakas/Sistem Elektrik

10 Mesin dan Peralatan Wokshop

11 Peralatan Kawalan Keselamatan

12 Sand Blasting & Mengecat Untuk Kapal

13 Mechanisation System(Conveyor/Lift dll)

14 Membaiki Buft Fuel Tank

15 Pump/Paip Air dan Komponen

16 Motosikal

17 Kenderaan Bawah 3 ton

18 Kenderaan Melebihi 3 ton

19 Lori Pelarik Tanah. Roller dan Forklift

20 Kerja-kerja khusus (baikpulih injin) dan sebagainya

21 Kerja-kerja mengetok dan Mengecat

22 Alat Hawa Dingin Kenderaan

23 Membaikpulih Tempat Duduk/Kusyen dan Bumbung

*88 Pelbagai

02 Penyewaan dan Pengurusan

01 Pengangkutan Penumpang

02 Jentera Berat/Kenderaan/Jentera

03 Ruang Niaga/Pejabat

04 Pengurusan Pameran/Pentas

05 Ladang/Taman

06 Tempat Letak Kereta

07 Bot Tunda/Feri/Bot/Bot Malim

08 P .A. System/Alat Muzik

09 Mesin-mesin Pejabat

*88 Pelbagai

03 Pengawalan dan Pengawasan

01 Kawalan Serangga Perosak / Anti Termite Bangunan

02 Kawalan Keselamatan (Perlu Lesen KDN)

*88 Pelbagai

04 Mencuci dan Membersih

01 Mencuci Bangunan

02 Membersih Kawasan

03 Mengangkat Sampah

04 Membersih Kenderaan

05 Mencuci Kolam Renang

06 Membersih Pantai

*88 Pelbagai

05 Gunatenaga

01 Kontrak Buruh

02 Tenaga Pengajar

03 Data Entry/Perisian

04 Kerja Tuai dan Angkut

05 Mengisar Padi

*88 Pelbagai

06 Khidmat Udara

01 Topografi

02 Pembajaan/Pest Control

03 Cloud Seeding

04 Pemetaan

05 Rondaan Udara

*88 Pelbagai

07 Perfileman, Rakaman dan Fotografi

01 Pengeluaran Filem-filem (Perlu Lesen Finas)

02 Rakaman

03 Fotografi

04 Audio Visual

*88 Pelbagai

08 Pengindahan (Tidak Termasuk Pelanskapan dan Senitaman)

01 Hiasan Dalaman

02 Bangunan

03 Hiasan Jalan/Kawasan

*88 Pelbagai

09 Menjahit

00 Menjahit

10 Percetakan (Dikhaskan kepada syarikat 100% Bumiputera)

01 Pengatur Huruf (Type Setting)

02 Pisah Warna (Colour Separation)

03 Mencetak Buku. Majalah, Laporan Akhbar (Perlu Lesen KDN)

04 Mencetak Fail, Kad Perniagaan dan Kad Ucapan (Perlu Lesen KDN)

05 Mencetak Label, Poster, Pelekat dan Iron On (Kertas) (Perlu Lesen KDN)

06 Mencetak Label, Poster, Pelekat (Plastik) (Perlu Lesen KDN)

07 Mencetak Continuous Stationery Forms (Perlu Lesen KDN)

08 Mencetak Borang/Kertas Komputer (Perlu Lesen KDN)

09 Cetak Keselamatan (Perlu Lesen KDN)

10 Menjilid Kulit Lembut

11 Menjilid Kulit Keras

12 Varnishing

13 Laminating

11 Pengangkutan

01 Tuan Punya Kapal

02 Broker Perkapalan

03 Agen Perkapalan (Perlu Lesen Kastam)

04 Pengangkutan Lori

05 Agen Penghantaran (Perlu Lesen Kastam)

06 Pembungkusan

07 Agen Pengembaraan (Perlu Lesen Lembaga Penggalakkan Pelancungan Malaysia (MTPB) dan Khas untuk 100% Bumiputera)

08 Penghantaran Dokumen

12 Insuran

01 Syarikat Insuran (Perlu Lesen Bank Negara)

02 Broker Insuran (Perlu Lesen Bank Negara)

13 Barang Lusoh

01 Membeli barang Lusoh (Tidak perlu Permit)

02 Membeli Barang Lusoh (Perlu Permit)

*88 Pelbagai

14 Membaik Pulih

01 Tayar

02 Bateri

03 Perabot

04 Barang Logam

05 Kasut

*88 Pelbagai

15 Pengiklanan

01 Media Elektronik (Tidak Termasuk Kerja-kerja Percetakan)

02 Media Cetak (Tidak Termasuk Kerja-kerja Percetakan)

03 Bill Board

16 Perkhidmatan Kapal

01 Salvage Boat/Kapal

02 Pengurusan Pelabuhan

03 Malim Kapal

04 Stevedor

05 Tally Clerk

06 Mengikat dan Melepas Tali Kapal (Mooring)

07 Diving Service

08 Ship Chandling

09 Ship Trimming

10 Membina Tukun Tiruan

*88 Pelbagai

17 Lain-lain Perkhidmatan

01 Kodifikasi

02 Perkhidmatan Radio

03 Membekal Air

04 Mengangkut Mayat

05 Production Testing, Surface Well Testing and Wireline Services

06 Perkhidmatan Fotostat/Faksimile

07 Lesen/Pengenalan dan Pas Keselamatan Bersalut (Laminated Licence/Cerification & Security Pass)

08 Dobi

*88 Pelbagai

Catitan: * Bidang pelbagai adalah bidang yang tidak ada di dalam kod bidang. Sila nyatakan dengan terperinci bidang yang dipohon.


230000 PERKHIDMATAN PERUNDING FIZIKAL


BIDANG KEJURUTERAAN

230100 Kejuruteraan Awam

230200 Kejuruteraan Struktur

230300 Kejuruteraan Elektrikal

230400 Kejuruteraan Mekanikal

230500 Kejuruteraan Elektronik

230600 Kejuruteraan Kimia

BIDANG PERANCANGAN

230700 Arkitek

230800 Ukur Bahan

230900 Ukur Tanah

231000 Penilaian Harta

LAIN-LAIN PERKHIDMATAN

231100 Pengurusan Projek

231200 Hiasan Dalaman

231300 Arkitek Lanskap

231400 Perancangan Bandar & Wilayah

231500 Kajian Alam Sekitar

231600 Kejuruteraan Perlombongan

231700 Kejuruteraan Merin

231800 Kejuruteraan Geologi

231900 Kejuruteraan Industri

232000 Kejuruteraan ‘Naval Architecture’


230000 PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL


BIDANG PENGURUSAN

240200 Pengurusan Organisasi

240300 Pengurusan, Penswastaan & Korporat

240400 Pengurusan Ekonomi

240500 Pengurusan Sosio-Ekonomi

240600 Pengurusan Pemasaran & Penyelidikan

BIDANG KEWANGAN

240700 Pengurusan Kewangan

240800 Pengurusan Percukaian

240900 Pengurusan Perakaunan

241000 Pengurusan Audit

LAIN-LAIN BIDANG

241100 Pengurusan Sumber Manusia

241200 Pengurusan Latihan

241300 Pengurusan Kursus/Seminar dan Penyelidikan

241400 Pengurusan Guaman

241500 Pengurusan Perhotelan

241600 Pengurusan Pelancongan

241700 Perhubungan Awam

241800 Rekacipta & Pengiklanan

241900 Kebudayaan, Kesenian & Kraftangan

242000 Perfileman Dokumentari

242100 Pengurusan Marine

242200 Pengurusan Perhutanan

242300 Pengurusan Pertanian

242400 Pembangunan Pertanian

242500 Pengurusan Pengangkutan

242600 Pengurusan Keselamatan

242700 Pengurusan Nilai

242800 Pengurusan Sumber Asli & Taman-Taman

242900 Telekomunikasi

243000 Pengurusan Komputer

243100 Pengurusan & Penilaian Harta Benda

243200 Teknologi Makanan

243300 Penilaian Harta Tanah

243400 Pengurusan Trafik

243500 Pengurusan Kualiti

243600 Pengurusan Pembangunan Teknologi

243700 Pengurusan Tenaga

243800 Pengurusan Hospital

243900 Pengurusan Perpustakaan

244000 Pengurusan Statistik

[/accordion]
 • Senarai Perkhidmatan
 • Permohonan Baru Lesen Kewangan

  Pembaharuan Lesen Kewangan

  Permohonan Sijil Taraf Bumiputera

  Tambah Kod Bidang

  Kemaskini Profil Syarikat

  Permohonan Media Akses ePerolehan

  Permohonan Lesen Kementerian Kewangan – RM1500.00

  Permohonan Lesen Bumiputera Dari Kementerian Kewangan – RM500.00

  Sebagai seorang peniaga, anda perlu mengambil berat untuk menyediakan transaksi perakaunan bagi memastikan perniagaan anda mematuhi kehendak Akta dan dalam masa yang sama ianya dapat membantu anda mengetahui prestasi dan kemampuan urusniaga anda. Transaksi perakaunan amat penting kerana ianya dapat mengelakkan kesulitan besar yang datang hasil daripada salah tadbir urus kewangan perniagaan anda.

  Tafsiran Penyata Kewangan Dan Lapuran Seksyen 243 Akta Syarikat 2016. Bagi maksud Penggal ini “Piawaian perakaunan diluluskan” hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam seksyen 2 Akta Laporan Kewangan 1997;

  “Subsidiari”, kecuali bagi seksyen 246 mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam piawaian perakaunan diluluskan yang dikeluarkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia yang ditubuhkan dibawah Akta Laporan Kewangan 1997.

  “tahun kewangan” ertinya tempoh yang berkenaan dengannya apa-apa penyata kewangan perbadanan disediakan sama ada tempoh itu genap satu tahun atau tidak.
  penyata kewangan mempunyai erti yang sama yang dinyatakan dalam piawaian perakaunan diluluskan yang dikeluarkan atau diluluskan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia dibawah Akta Lapuran Kewangan 1997.

  Rekod perakaunan, berhubung dengan suatu perbadanan, termasuk invois, resit, perintah bagi pembayaran wang, bil pertukaran, cek, nota janji hutang, baucar dan dokumen catatan utama lain dan termasuk juga apa-apa kertas kerja dan dokumen lain dan yang diperlikan untuk menerangkan kaedah dan pengiraan yang dengannya sesuatu akaun disediakan.

  Perakaunan adalah maklumat transaksi dimana penyampaian maklumat kewangan sesebuah entiti perniagaan kepada pengguna yang berkepentingan terutamanya kepada pelabur-pelabur, pemegang saham dan juga pengurus.Secara umumnya, maklumat perakaunan ini dipaparkan didalam bentuk penyata kewangan yang memberi fokus kepada memperincikan sumber-sumber aliran masuk dan keluar sumber kewangan.

  Perakaunan merupakan fomula yang digunapakai bagi mencari punca kejayaan dan kegagalan di dalam tadbir urus kewangan perniagaan.Prinsip-prinsip perakaunan diaplikasi di dalam entiti perniagaan dalam tiga bahagian seni gunaan, dinamakan perakaunan, simpan kira, dan pengauditan.

  Perakaunan atau prinsip akaun merupakan pengukuran, pendedahan atau peruntukan kepastian mengenai maklumat yang membantu pengurus dan orang lain yang membuat keputusan perniagaan bagi membuat keputusan mengenai peruntukan sumber. Perakaunan kewangan ialah salah satu cabang perakaunan yang asas kerana melibatkan proses-proses yang mana maklumat kewangan mengenai suatu perniagaan direkod, dikelas, dirumus, ditafsir dan dihubungkan.

  Sistem perakaunan bertujuan untuk memastikan aliran keluar masuk sumber kewangan yang tepat dan laporan kewangan begitu penting dan amat berguna terutama kepada pengurus, badan-badan berkanun serta penguatkuasa korporat (regulator), dan juga kepada pemegang kepentingan (pemegang saham (shareholders), pemiutang (creditors) , rakan kongsi perniagaan. Penyimpanan rekod transaksi jualan harian yang berlaku setiap hari juga dikenali sebagai kunci kira-kira atau juga maklumat simpan kira (bookkeeping).

  Sistem catatan akaun bergu (double-entry bookkeeping system) merupakan unsur yang amat terpenting bagi penyediaan perakaunan kewangan mengikut kaedah moden. Sistem ini melibatkan kemasukan sekurang-kurangnya dua catatan bagi setiap transaksi yang dibuat dalam aliran perniagaan: satu catatan berbentuk debit didalam satu akaun, serta satu catatan berbentuk kredit yang dikira serentak dengan catatan debit didalam satu akaun yang lain. Jumlah kesemua catatan debit mestilah menyamai jumlah kesemua catatan secara kredit. Ini memudahkan seseorang untuk menyemak kesilapan didalam akaun perniagaan mereka.

  Pengauditan adalah satu-satunya proses yang dilakukan oleh individu yang kompeten, bebas mengumpul dan menilai segala bukti mengenai maklumat yang berhubung rapat dengan transaksaki aliran keluar masuk kewangan yang spesifik untuk tujuan mengenalpasti sumber perbelanjaan masuk dan keluar dan seterusnya melaporkan tahap pertalian di antara maklumat kewangan yang diterima dengan mengunapakai kriteria yang telah ditetapkan.

  Audit Dalaman adalah badan bebas yang menjalankan penilaian objektif dan aktiviti perundingan bagi tujuan untuk menambah nilai dan mempertingkatkan operasi sesebuah organisasi. Dengan lapuran yang tepat ianya akan membantu organisasi mencapai objektifnya melalui pendekatan audit yang berdisiplin dan sistematik untuk menilai dan mempertingkatkan keberkesanan risiko pengurusan, kawalan dan proses tadbir urus perniagaan.

  Cukai ialah pembiayaan yang perlu dibayar oleh individu atau syarikat kepada Kerajaan hasil daripada sumber pendapatan yang dijana sama ada dalam bentuk penerimaan pelbagai sumber kewangan sama ada secara peribadi atau didalam bentuk urusniaga sesbuah perniagaan. Cukai akan dikenakan setelah mencapai tahap tertentu mengikut garis panduan perundangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri.

  Cukai Barang dan Perkhidmatan (Bahasa Inggeris: Goods and Services Tax, GST) merupakan cukai nilai tambah dan cukai berdasarkan perbelanjaan di Malaysia. GST mula berkuatkuasa pada 1 April 2015 dengan kadar piawai sebanyak 6 peratus. Cukai Jualan (berkadar 10%) dan Cukai Perkhidmatan (berkadar 6%) dimansuhkan selepas berkuatkuasanya pengenalan cukai GST. Pengenalan cukai GST bertujuan untuk mereformasikan sistem percukaian negara, mempelbagaikan sumber pendapatan negara, dan meningkatkan kecekapan pungutan cukai. Malaysia menjadi sebahagian daripada lebih 160 buah negara di dunia yang melaksanakan sistem cukai nilai tambah sebagai sebahagian daripada sumber pendapatan negara.

  Setiap syarikat perlu membuat fail GST bilamana transaksi urusniaga telah mencapai jualan RM500,000.00 setahun.

  Jika anda menghadapi kesulitan untuk berurusan dengan Setiausaha Syarikat maka sebagai Ahli Lembaga Pengarah anda mempunyai hak untuk melepaskan jawatan Setiausaha Syarikat sedia ada dan melantik Setiausaha Syarikat baru bagi mengambil alih tugas,peranan dan fungsi perkhidmatan kesetiausahaan untuk melancarkan urusan Syarikat anda.

  SETIAUSAHA SYARIKAT DI BAWAH AKTA SYARIKAT 2016

  Setiausaha syarikat atau Pegawai Syarikat adalah individu yang diperlukan bagi membolehkan syarikat anda didaftarkan sepenuhnya di suruhanjaya syarikat MALAYSIA serta beliau bertindak sebagai orang tengah diantara syarikat dan suruhanjaya syarikat Malaysia. Setiausaha Syarikat merupakan tulang belakang yang mewujudkan syarikat bagi orang awam sama ada rakyat tempatan mahupun rakyat asing. Setiausaha syarikat diperlukan bagi mengesahkan segala dokumen syarikat untuk membolehkan dokumen syarikat anda diterima dan sah disisi undang-undang mengikut Peruntukan Akta Syarikat 2016.

  Disamping itu juga beliau merupakan pegawai syarikat yang ditugaskan memberi nasihat dan peringatan dari masa kesemasa mengikut kehendak akta seperti mengadakan mesyuarat agung tahunan dan mesyuarat agung luarbiasa,melakukan pendaftaran serta menyerah simpan dokumen syarikat dari masa kesemasa seperti akaun beraudit,penyata tahunan dan lain-lain dokumen berkaitan.

  MELANTIK SETIAUSAHA SYARIKAT BERLESEN

  Selepas anda mendaftar syarikat dan mendapat bukti notis perbadanan syarikat maka menjadi tugas dan tanggungjawap semua Ahli Lembaga Pengarah Syarikat untuk melantik sekurang-kurangnya seorang Setiausaha Syarikat yang bertauliah didalam tempoh 30 hari dari tarikh syarikatnya didaftarkan mengikut Akta Syarikat,2016. Pengarah syarikat hendaklah menentukan terma dan syarat diatas perlantikannya dan setiausaha syarikat yang ingin dilantik terlebih dahulu perlu memberikan persetujuan secara bertulis sebelum ianya boleh dilantik sebagai setiausaha syarikat.

  HAK PENGARAH SYARIKAT UNTUK MELEPASKAN JAWATAN SETIAUSAHA SYARIKATNYA

  Biasanya sesebuah syarikat yang tidak berpuashati dengan tahap dan mutu perkhidmatan setiausaha syarikatnya berhak untuk meletakkan jawatan setiausaha syarikatnya dan melantik setiausaha syarikat yang baru untuk mengantikan jawatan setiausaha syarikat sedia ada.

  Perkara ini berlaku bilamana terdapat kesukaran bagi Lembaga Pengarah dan pemegang saham atau kakitangan syarikat untuk berhubung dengan setiausaha syarikat.

  Setiausaha syarikat merupakan individu yang penting untuk menyediakan dokumen syarikat dan menyerah simpan dokumen ke pendaftar serta mengesahkan dokumen berkanun mengikut peruntukan Akta Syarikat 2016 yang telah mengantikan Akta Syarikat 1965.

  Lembaga Pengarah diberi pilihan untuk melantik setiausaha syarikat yang baru pada bila-bila masa jika difikirkan perlu. Disini anda boleh melantik Setiausaha Syarikat kami setelah syarikat anda ditubuhkan sepenuhnya atau menamatkan khidmat setiausaha syarikat sedia ada dengan melantik setiausaha syarikat kami.

  Sila kunjungi pejabat berdaftar kami untuk mendapatkan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat dengan merujuk ke Firma Setiausaha Syarikat kami.

  Yuran pelantikan dan pertukaran setiausaha syarikat syarikat bergantung pada situasi dan keadaan sesebuah syarikat.

  Setiap syarikat yang tidak lagi beroperasi atau menjalankan perniagaan dinasihatkan untuk membuat permohonan untuk menutup syarikat secara sukarela dan khidmat untuk melakukan penutupan boleh dibuat di Firma Setiausaha Syarikat kami.

  Bagi syarikat yang tidak lagi beroperasi adalah dinasihatkan untuk membuat permohonan penutupan syarikat bagi mengelakan denda dikeluarkann keatas nama syarikat dan juga kepada Lembaga Pengarah diatas kesalahan tidak menyerah simpan dokumen berkanun seperti penyata tahunan dan akaun beraudit di Pendaftar Syarikat.

  Pengarah juga perlu mengambil berat untuk memastikan maklumat syarikat adalah betul dari masa kesemasa dan jika terdapat perubahan didalam syarikat maka ia perlu dikemaskini seperti yang termaktub didalam Akta Syarikat 2016.

  Pendaftar boleh mengeluarkan sesuatu syarikat daripada daftar yang diperuntukkan dalam seksyen 549, jika syarikat itu gagal untuk menyerah simpan penyata tahunan bagi tiga tahun atau lebih berturut-turut.

  Harga penutupan syarikat bergantung situasi dan keadaan sesebuah syarikat.

  Pastikan anda mendapat khidmat nasihat profesional terlebih dahulu dari orang yang berpengalaman sebelum anda memulakan perniagaan. Kami menawarkan khidmat nasihat bagi membolehkan anda mengetahui selok belok perundangan syarikat agar perniagaan anda tidak membawa anda kepada masallah besar yang akan membuatkan anda menghadapi kesulitan dimasa hadapan. Pengalaman kami selama 20 tahun dapat mendidik serta membantu memberi tunjuk ajar kepada anda. Saya Mohd Daud Bin Abdul Raman yang juga seorang Setiausaha Syarikat juga sebagai Konsultan perniagaan akan membantu anda untuk memahami selok belok perundangan syarikat perkhidmatan perniagaan, produk, pemasaran dan lain-lain yang berkaitan bagi memacu perniagaan anda.

  Sedang dikemaskini

  Sedang dikemaskini

  Sedang dikemaskini

  PEJABAT PENDAFTARAN SYARIKAT DI MALAYSIA

  FIRMA SETIAUSAHA SYARIKAT BERLESEN

  Anda perlu melantik Setiausah Syarikat bagi membolehkan syarikat anda didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebelum anda boleh menjalankan urusniaga secara sah disisi undang-undang. Kami merupakan salah sebuah Firma Kesetiausahaan Syarikat yang telah berkecimpung selama 20 tahun. Firma kami menawarkan perkhidmatan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat di Suruhanjaya syarikat MALAYSIA dan lain-lain yang berkaitan dengannya.

  Disamping itu juga kami menawarkan perkhidmatan khidmat Juruaudit, Percukaian Syarikat dan Individu serta perkhidmatan perakaunan perniagaan mahupun syarikat.

  Dapatkan nasihat dari Setiausaha Syarikat kami agar anda mendapat gambaran jelas.Ini kerana segala urus tadbir syarikat perlu berpandu kepada Akta Syarikat 2016.

  Selanjutnya

  MENGENAI KAMI

  Firma Pendaftaran Syarikat kami berperanan sebagai pintu gerbang untuk membantu mereka yang ingin merealisasikan impian mereka untuk memiliki syarikat secara sah. Bilamana anda bercadang untuk menubuhkan syarikat, anda perlu melantik Setiausaha Syarikat yang akan bertanggungjawap mengurus tadbir kerja-kerja kesetiausahaan syarikat mengikut garis panduan yang ditetapkan seperti yang termaktub didalam Akta Syarikat,2016.

  Anda perlu kepada khidmat Setiausaha Syarikat untuk menguruskan pendaftaran dan untuk menyerah simpan dokumen-dokumen berkanun dari masa kesemasa di Pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Firma kami menyediakan pakej lengkap untuk pendaftaran syarikat dan pembelian syarikat tersedia. Harga yang tertera adalah harga keseluruhan bayaran yang dikenakan bagi tujuan pendaftaran dan pembelian syarikat. Pakej lengkap memudahkan anda kerana tiada bayaran yang tersembunyi yang perlu dikenakan lagi.

  Disamping itu juga kami menawarkan khidmat pendaftaran lesen MOF atau Lesen Kewangan, pertukaran Setiausaha Syarikat dan juga khidmat nasihat bagi perniagaan anda.

  Dapatkan khidmat nasihat serta kepakaran daripada kami, walau anda berada dimana sekalipun urusan pendaftaran boleh dilakukan hanya dihujung jari anda. Jadikan kami sebagai pintu gerbang pembangunan perniagaan anda.

  Selanjutnya

  top